تبلیغات

 
 
آرشیو موضوعی

 

آرشیو ماهانه

 

دوستان

 

آمار

 

خروجی ها

 

Designed by : My Computer team

   
 

از 17200 توده گندم موجود در بانک ژن برای بررسی اثرات سرما1024 توده در سال 1376-77 در ایستگاه تحقیقات اراک ، زنجان و اردبیل کشت گردید از تمامی توده گندمهای سالم و دانه بسته صفات : درصد جوانه زدن، تیپ رشد، طول خوشه، تراکم خوشه، وضع ریشک ، رنگ گلوم، کرک گلوم، جوانه زدن خوشه، زمان تا گلدهی بروز، وزن صد دانه، تعداد پنجه در هنگام رسیدن، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد سنبلچه در خوشه، تعداد گلچه در سنبلچه، تعداد دانه در خوشه، تعداد گره در ساقه و تاریخ رسیدن کامل طبق دستورالعمل IPGRI اندازه‌گیری شد و در تمامی 1024 توده تیپ‌های واکنش به سرما تعیین گردید و با توجه به وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه و طول پرکردن دانه و دیگر صفات گزینش از نظر فنوتیپ تعداد 88 توده گندم مقاوم به سرما انتخاب گردید کلیه اطلاعات ارزیابی شده جهت تنظیم کاتالوگ ارزیابی گندم در کامپیوتر بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی ثبت گردیده است .

 

نوشته شده توسط سیاوش آروین در  شنبه 10 تیر 1385  و ساعت 09:07 ق.ظ

   

وبـــلاگ

 

جستجو

 

خبرنامه

 

صفحات

 

مطالب پیشین

 

 

نویسندگان